Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget 2007 - 2009)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget 2007 - 2009

Oversigt for perioden: 01/10/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

3/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

131.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

132.

 Planlagte opgaver 2009

133.

 Energiindsats kommunale bygninger - status

134.

 Midlertidig forlængelse af udledningstilladelse til Stavnsholt renseanlæg

135.

 Orientering om resultater fra brugerundersøgelsen på genbrugsstationerne

136.

 Affaldsplan 2009 - 2020

137.

 Agenda 21 handlingsplan 2009

138.

 Forslag om fremtidig administration af private fællesveje i bynært beliggende landzoneområder

139.

 Klimaarbejdsplan 2010 for energibesparelser og CO2-reduktion

140.

 Plejeplan for dele af Præstemosen

141.

 Tillæg til Regulativ for erhvervsaffald

142.

 I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

123.

 Planlagte opgaver 2009

124.

 Energiindsats kommunale bygninger status

125.

 Selskabsgørelse af Furesø Kommunes kloak- og spildevandsforsyninger

126.

 Budgetopfølgning II - Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget

127.

 2. juledag - ny lukkedag på genbrugsstationerne

128.

 Færdsel på is på offentlige søer

129.

 Movias Trafikplan 2009 i høring

130.

 Forslag vedrørende Bygaden i Kirke Værløse

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

111.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

112.

 Planlagte opgaver 2009

113.

 Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Kommunale vandforsyning

114.

 Selskabsgørelse af Furesø Kommunes kloak- og spildevandsforsyninger

115.

 Energiindsats - Kommunale bygninger

116.

 Varme- og energiplanlægning

117.

 Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Søndersø Indsatsområdet

118.

 Retningslinjer for naturplejeaftaler på kommunalt ejet jord

119.

 Højeloftsvej - Indkørsel forbudt fra Skovgårds Allé

120.

 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

121.

 Takster budget 2010 - Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget

    Til top