Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter
 Punkt 3. Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

Bilag: Plancher fra budgetdialogmøde d. 14. maj 2018

    Til top