Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Valg af ny formand

2.

 Sagsforløb i specialrådgivningssager

3.

 Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

4.

 Udvalgshandlingsplan - Skole- og Børneudvalget

5.

 Underretninger på børne- og ungeområdet

6.

 Fremadrettede socialtilsyn af Udviklingscenter Greve fra Socialtilsyn Øst

7.

 Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid

8.

 Godkendelse af valgfag i folkeskolen fra kommende skoleår

9.

 Daginstitutions-, SFO-, og Klub-prognose 2018

10.

 Den Gode Idé - Samarbejder mellem skoler og foreninger

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Meddelelser fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top