Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Temamøde om ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Besøg af organisationen Danske Skoleelever

4.

 Orientering om ansøgningsprocedure for kombinationstilbud (dagtilbudsplads og fleksibel pasning)

5.

 Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova

6.

 Status på midler til inklusion på skolerne i Greve Kommune

7.

 Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

8.

 Status på forsøg med SFO2 på Holmeagerskolen

9.

 Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område

10.

 Fremtidige politikker

11.

 Mødedage i 2019 for Skole- og Børneudvalget

12.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

13.

 Huskeliste og meddelelser fra administrationen 2018

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

15.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top