Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

1.

 Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Budget 2019

2.

 Temamøde om PPRs ydelser

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Scenarier for placering af klubtilbud på 4 skolematrikler

5.

 Midtvejsrapport om ProjektGIV - Et fælles behandlingstilbud til børn og unge

6.

 Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik

8.

 Budgetopfølgning 2 2018

9.

 Orientering om status på projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

10.

 Orientering om sundhedspleje til nyfødte

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top