Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud

3.

 Læringskrav i SFO - Ny lovgivning

4.

 Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

5.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

6.

 Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børneområdet

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top