Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortroligt bilag til åben sag

3.

 Temamøde om skoleområdet

4.

 Budgetopfølgning 1 2019

5.

 Reviderede optagelsesregler for 0-5 årige i dagtilbud

6.

 Orientering om den styrkede pædagogiske læreplan og tilsagn om puljemidler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

7.

 Orientering om obligatoriske valgfag for 7.-8. klasse

8.

 Holmeagerskolen SFO2 - Mulighed for afskærmning

9.

 Daginstitutions-, SFO- og Klubprognose 2019

10.

 Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

11.

 Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

12.

 Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

13.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

14.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

15.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top