Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Vurdering af daginstitution på grund af tilsyn

3.

 Budgetopfølgning 3 2019

4.

 Justering af skoledistrikter ved skolestart

5.

 Elevers fravær fra undervisningen - særligt vedrørende 15 % ulovligt fravær

6.

 Afsluttende status på modelprojekt for traumatiserede flygtningefamilier

7.

 Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med FrivilligCenter Greve 2020-22

8.

 Udpegning af arbejdsmarkedets parter til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve

9.

 Affaldsindsamlingsdag

10.

 Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål december 2019

11.

 Genberegning af takster for 2020

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

13.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019 og 2020

Lukket punkt

15.

 Fortroligt bilag til åben sag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top