Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Temamøde om Greve Kommunes Parkpolitik og Udviklingsplan for Hundigeparken

2.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

3.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

4.

 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2016-2019

5.

 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbehov for kommunens ejendomme

6.

 Håndtering af efterslæb på kommunens grønne områder

7.

 Forslag til Helhedsplan for Strandvejsområdet- Bevaring og fornyelse

8.

 Trafiksikkerhed og prioritering af anlægsprojekter 2015

9.

 Model for lovliggørelse af driften af 3 ældreboligafdelinger

10.

 Principbeslutning om samarbejde mellem Energiforsyningen, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning

11.

 Energirenovering af vejbelysningen

12.

 Forslag til etablering af rundkørsel i krydset Mosede Landevej / Karlslunde Parkvej / Enebærvej

13.

 Nedlæggelse af lastbilparkering ved Greve Idræts- og Fritidscenter

14.

 P-pladser ved Greve Idræts- og Fritidscenter

15.

 Godkendelse af Integrationspolitik 2015-2019

16.

 Placering af pavilloner til midlertidig indkvartering af flygtninge

17.

 Igangsættelse af Lokalplan 13.39 for Bolig-Ø C Langagergård

18.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til fjernelse af spærringer i Vildmoseløbet og Møllebækken

19.

 Delvis nedlæggelse af privat fællesvej mellem Greve Bygade og Grevetoften

20.

 Kampagnen Skole+ på Mosedeskolen - Afledte udgifter

21.

 Landzonetilladelse til udstykning af Vejleåvej 101

22.

 Kringsholmvej 10 og landzonetilladelse til bolig i skurvogn

23.

 Greve Main 42 og ansøgning om dispensation til tilbygning

24.

 Afrapportering af budgetbemærkning 2015 - overdragelse af veje og vejbelysning (O)

25.

 Redegørelse for tilsyn på vandværkerne i 2014 (O)

26.

 Orientering om referat fra møde i Trafiksikkerhedsrådet og i Natur- & Miljørådet (O)

27.

 Orientering om regnskaber 2014 for Greve Solrød Forsyning (O)

28.

 Greve Seniorråd - årsberetning 2014 (O)

29.

 Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2015

30.

 Igangsættelse af procedure for ophævelse af dele af Lokalplan 12.33 A i Greve Midtby

31.

 Ansøgning fra Jagtforeningen om yderligere udvidelse af støjvolden på Kappelevvej


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top