Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Prioriteret udnyttelse af Greve Kommunes ejendomme

Lukket punkt

2.

 Besparelser på ejendomsdriften - valg af model

Lukket punkt

3.

 Tune Nordøst - indsigelse om hævd

4.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

5.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

6.

 Prioriteringsrum til Budget 2016-2019

7.

 Tilpasning af styringsprincipper for gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsprogram

8.

 Udviklingsplan for Hundigeparken

9.

 EPC III - Skoler

10.

 Høring vedrørende dispensation for planloven i forbindelse med placering af beboelsespavilloner til flygtninge

11.

 Undersøgelse af samarbejdsmodeller for forbedret strandrensning

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 13.38 - Udvidelse af Karlslunde Stadion

13.

 Igangsættelse af Lokalplan 13.40 Bolig-Ø F, Langagergård

14.

 Igangsættelse af lokalplan for Greve Gymnasium

15.

 Forslag om aflysning af Lokalplan 12.33 A, delområde B2 i Greve Midtby sendes i offentlig høring

16.

 Dispensation fra målerbekendtgørelsen for BS 61 i Gersagerparken

17.

 Lærkevej 8 og ansøgning om dispensation

18.

 Kildebrøndevej 48 og landzonetilladelse til drivhus

19.

 Dispensation fra bestemmelse om grundejerforening i lokalplan 12.43

20.

 Omdisponering af anlægsmidler vedr. klimatilpasning og oprettelse af anlægsbevilling til opfyldelse af AT-påbud

21.

 Frigivelse af anlægsbevilling til Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader og udenomsarealer

22.

 Kodeks for Byrådet 2015

23.

 Anlægsregnskab for tilbagekøb af vejbelysningsanlægget

24.

 I/S Hedeland - Godkendelse af regnskab 2014

25.

 I/S Hedeland - Godkendelse af budget 2016

26.

 I/S Strandparken - Godkendelse af budget 2016

27.

 I/S Strandparken - Godkendelse årsrapport 2014

28.

 Serviceaftaler (O)

29.

 Kriegers Flak (O)

30.

 Status indsats mod oversvømmelser og klimatilpasning (O)

31.

 Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2015


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top