Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomi- og Planudvalget (ophørt))

Mødeoversigt: Økonomi- og Planudvalget (ophørt)

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  November

27/11

  Oktober

30/10 23/10 13/10 2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Fortrolige bilag på åbne sager

2.

 Frigivelse af anlægsmidler - sammenbygning og renovering af Åsagergård

3.

 Botilbuddet Vangeleddet - Frigivelse af anlægsbevilling, godkendelse af afledte driftudgifter og valg af boligadministrator

4.

 Plejecenter i Tune - ændret placering

5.

 Beslutning om bevillingsniveau og budgetområdestruktur

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Fortrolige bilag til åbne sager

Lukket punkt

2.

 Godkendelse af aftale vedr. revision fra 2018-2022

Lukket punkt

3.

 Salg af Greve Main 39

Lukket punkt

4.

 Stillingtagen til indkomne bud på Tjørnelygrunden

Lukket punkt

5.

 Salg af rest af grund til Eksotisk Catering i Greve Main

Lukket punkt

6.

 Lillevangsvej 82 - godkendelse af køb og salg af areal til Greve Vandværk

Lukket punkt

7.

 Forlængelse af kontrakt for madservice i 2019

Lukket punkt

8.

 Bortforpagtning af Restauranten ved Mosede Fort

Lukket punkt

9.

 Orientering om resultat af EU-udbud af forsikringsaftaler

10.

 Budgetopfølgning 3/2017 og Anlægsrapport 3/2017

11.

 Låneoptagelse 2017 - bevilling

12.

 LikviditetsNyt nr. 4 2017

13.

 Gældspleje - status november 2017

14.

 Kapitalforvaltning - Rapportering nov. 2017

15.

 Orientering om budget 2018-2021

16.

 Analyse af refusion mv.

17.

 Budgetforlig 2018-2021 - Opfølgning og status

18.

 Ajourføring af delegationsplanen for Greve Kommune pr. 1. januar 2018

19.

 Kommunal lånegaranti til Greve Fjernvarme a.m.b.a.

20.

 Godkendelse af låneoptagelse til revideret projekt for genopretningsarbejder i Greve Flex

21.

 Vedståelse af kommunegaranti ved omlægning af lån i Andelsboligforeningen Langager, Agergårdshaven 2-48, 2690 Karlslunde

22.

 Sociale Investeringer (Sociale Obligationer)

23.

 Ny forberedende Grunduddannelse i Greve

24.

 Udpegning af medlemmer til Tuneudvalget

25.

 Godkendelse af vedtægter for Greve Kommunes Strandlaug

26.

 Østsjællands Beredskab - godkendelse af regnskab 2015/2016

27.

 Østsjællands Beredskab - godkendelse af tillægsbevilling til fælles vagtcentral

28.

 Østsjællands Beredskab - godkendelse af budget 2018-2021

29.

 Hyblerne - Godkendelse af ny lejeaftale

30.

 Aftale med Greve Gymnasium om foreningers lån af lokaler

31.

 Ændring af retningslinjer for tilskud til træner-, leder- og lærerkurser under Greveordningen

32.

 Opera Hedeland - godkendelse af egnsteateraftale for perioden 2018-2020

33.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet for 2018

34.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg for 2018

35.

 Sagsbehandlingstider for ydelser på ældreområdet i 2018

36.

 Optag af midler til styrket indsats mod ensomhed blandt ældre i Greve Kommune

37.

 Optag af projektmidler til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud på budget 2017

38.

 Optag af projektmidler til et demensvenligt samfund på budget 2017

39.

 Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2018

40.

 Servicemål vedrørende byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 2018

41.

 Vandområdeplan 2015-2021 - kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb

42.

 Potentialeplan for kulturarvskommuneprojektet

43.

 Orientering om sammenlægning af Greve Boligselskab og Boligselskabet af 1961 i Greve

44.

 Godkendelse af skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter, kommunale garantier for lån og lån til kapitaltilførsel

45.

 Godkendelse af handlingsplan og beskæftigelsesplan for 2018

46.

 Den Musiske Skoles faciliteter

47.

 Første seks strategiske indsatser

48.

 Udbudsplan 2018

49.

 Orientering fra administrationen

50.

 Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

2.

 Salg af restareal Greve Main, matrikel nr 20æ

3.

 Redegørelse for jordforurening på ejendomme ved Holmehaven

4.

 Muligheder for tilpasning af antallet af bestyrelsesposter for byrådsmedlemmer

5.

 Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Valg af bygherrerådgiver - nye ældreboliger i Hundige Øst

2.

 Endelig godkendelse af borgerrettede takster for 2018

3.

 Befordringsanalyse

4.

 Ligestillingsredegørelse 2017

5.

 Ændring af styrelsesvedtægten for Greve Byråd - 2. behandling

6.

 Muligheder for tilpasning af antallet af bestyrelsesposter for byrådsmedlemmer

7.

 Ændrede kommissorier for Fritidsrådet og Idrætsrådet og valgprocedure for Fritidsrådet

8.

 Godkendelse af udviklingsplanen for Hedeland

9.

 Planprincipper for areal til nye ældreboliger i Hundige Øst - godkendes

10.

 Solstien - Nedlæggelse af vejareal

11.

 Byggesagsgebyrer 2018

12.

 Frigivelse af midler til kompetenceudvikling af jobcentermedarbejdere

13.

 Orientering fra administrationen

14.

 Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Retssag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Greve Boligselskabs overdragelse af afdeling Tjørnelyparkens varmecentral til Greve Fjernvarme

    Til top