Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byråd til april 2016)

Mødeoversigt: Byråd til april 2016

Oversigt for perioden: 01/04/2016 - 30/06/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

25/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

2.

 Temamøder med Politiet

Lukket punkt

3.

 Godkendelse af dagsordenen

Lukket punkt

4.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

5.

 Orientering

Lukket punkt

6.

 Salgspris for erhvervsjord i Greve Main

Lukket punkt

7.

 Udbud af de sidste rækkehusgrunde i B2, Tune NØ

Lukket punkt

8.

 Hennes & Mauritz - forlig

Lukket punkt

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling og valg af tilbudsgiver til Mosedeskolen+

10.

 Spørgetid

11.

 Greve Kommunes årsregnskab 2015 til Revisionen- Samlesag

12.

 Nøgletalsrapport 2016 (O)

13.

 Gentilslutning til FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem)

14.

 Klage til Tilsynet over manglende udlevering af notat til udvalgsmedlemmer

15.

 I/S Hedeland - Videreudvikling, proces og økonomi i 2016-2017

16.

 Invitation til nyt frikommuneforsøg

17.

 Sammensætning af skolebestyrelser

18.

 Ophør af projekt om etablering af squashhal ved GIC

19.

 Fremtidig brug af Greve Borgerhus efter Håndbold Region Østs fraflytning

20.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for botilbud

21.

 Godkendelse af takster og efterbetaling på fritvalgsområdet

22.

 Godkendelse af Greve Kommunes Værdighedspolitik for ældreplejen

23.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan 13.40 - Bolig-Ø F udsendes i offentlig høring

24.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 11.48 - boliger på Hedelunden

25.

 Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 2.kvartal 2015 (O)

26.

 Strategi for socialøkonomisk virksomhed og socialt ansvar

27.

 Analyse af beskæftigelseseffekterne af indsatserne i Jobcenter Greve (O)

28.

 Spørgetid efter Byrådets møde

    Til top