Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byråd)

Mødeoversigt: Byråd

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

16/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2016 2015 2014 2013
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om Mosede Renseanlæg

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

4.

 Orientering

Lukket punkt

5.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

6.

 Købsaftale Karlslunde Stationsgrund - Parkvej 33, 2690 Karlslunde

Lukket punkt

7.

 Genudbud af driftskontrakter vedr. Park- og Vej samt pleje af grønne arealer

Lukket punkt

8.

 Salg af grund ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matikel 3bø

Lukket punkt

9.

 Tune Nordøst ApS erstatningskrav vedr. fund af dræn og drænstation

Lukket punkt

10.

 Hundige Camping - Forhandling - Godkendelse af kontrakt

11.

 Borgmesteren orienterer

12.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet

13.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

14.

 Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB)

15.

 Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

16.

 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

17.

 Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

18.

 Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

19.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

20.

 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning

21.

 Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

22.

 Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

23.

 Byggesagsgebyrer 2021

24.

 Arealoverdragelse til Tunehallerne - opførelse af ny hal

25.

 Ny museumsbygning ved Mosede Fort

26.

 Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

3.

 Orientering

Lukket punkt

4.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

5.

 Genudbud af tøjvask - Hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig

Lukket punkt

6.

 Leje af parkeringspladser på Waves

Lukket punkt

7.

 Salg af grunde ifm. udbud i Hundige Øst

8.

 Spørgetid

9.

 Borgmesteren orienterer

10.

 Budget 2021-24 - 2. behandling af Budget 2021-24

11.

 Budgetanalyse Bygningsoptimering - revideret kommissorium godkendes

12.

 Salg af grund til privat daginstitution

13.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

14.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten, Konservative og Socialdemokratiet

15.

 Omkonstituering i Socialdemokratiet

16.

 Nyt kommissorium for Børnerådet

17.

 Greve Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde

19.

 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger ved Karlslunde Station

20.

 Frigivelse af tillægsbevilling til Krogårdsskolen og udskiftning af rørsektion

21.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019

    Til top