Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byråd)

Mødeoversigt: Byråd

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

14/12

  November

16/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2016 2015 2014 2013
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Temamøde om flygtningeboliger

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

4.

 Orientering

Lukket punkt

5.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

6.

 Fortroligt bilag til åbne sager

Lukket punkt

7.

 Salg af Greve Main 39 - genudbud

Lukket punkt

8.

 Godkendelse af materiale til genudbud af hjemmeplejen

Lukket punkt

9.

 Optioner på kontrakt på strandrensningsydelser

Lukket punkt

10.

 Udbud af Indkøbsordning 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

Lukket punkt

11.

 Salg af Annas Hus

12.

 Borgmesteren orienterer

13.

 Omkonstitutering - Venstre

14.

 Omkonstituering - Socialdemokratiet

15.

 Daniel Blixt - Udtræden af Greve Kulturbase (Ungdomsskolen)

16.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - anden behandling

17.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

18.

 Initiativretsforslag fra Dansk Folkeparti

19.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet

20.

 TrygFonden - Bo Trygt

21.

 Godkendelse af RBD 2021 for Beredskab 4K (Risikobaseret Dimensionering)

22.

 Budgetopfølgning 3 2020

23.

 Budgetopfølgning 3 2020 - Bevillinger

24.

 Tids-/procesplan for budgetstyring

25.

 Hundige Haveforening - Lejeniveau - bebyggelsesforhold og overnatning

26.

 Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

27.

 Projekt - Mindre fravær mere trivsel - for alle børn og unge i Greve Kommune

28.

 Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

29.

 Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

30.

 Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033

31.

 Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord

32.

 Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel

33.

 Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

34.

 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

35.

 Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

36.

 Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

37.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

38.

 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

39.

 Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021

40.

 Veje, broer og trafiksikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021

41.

 Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020

42.

 Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen

43.

 Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

44.

 Lokal godkendelse af eliteidrætselever på Greve Gymnasium

45.

 Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

46.

 Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

47.

 Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

48.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

49.

 Underskriftsark

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om Mosede Renseanlæg

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

4.

 Orientering

Lukket punkt

5.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

6.

 Købsaftale Karlslunde Stationsgrund - Parkvej 33, 2690 Karlslunde

Lukket punkt

7.

 Genudbud af driftskontrakter vedr. Park- og Vej samt pleje af grønne arealer

Lukket punkt

8.

 Salg af grund ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matikel 3bø

Lukket punkt

9.

 Tune Nordøst ApS erstatningskrav vedr. fund af dræn og drænstation

Lukket punkt

10.

 Hundige Camping - Forhandling - Godkendelse af kontrakt

11.

 Borgmesteren orienterer

12.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet

13.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

14.

 Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB)

15.

 Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

16.

 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

17.

 Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

18.

 Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

19.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

20.

 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning

21.

 Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

22.

 Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

23.

 Byggesagsgebyrer 2021

24.

 Arealoverdragelse til Tunehallerne - opførelse af ny hal

25.

 Ny museumsbygning ved Mosede Fort

26.

 Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Program for byrådsmødet

Lukket punkt

3.

 Orientering

Lukket punkt

4.

 Orientering fra administrationen

Lukket punkt

5.

 Genudbud af tøjvask - Hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig

Lukket punkt

6.

 Leje af parkeringspladser på Waves

Lukket punkt

7.

 Salg af grunde ifm. udbud i Hundige Øst

8.

 Spørgetid

9.

 Borgmesteren orienterer

10.

 Budget 2021-24 - 2. behandling af Budget 2021-24

11.

 Budgetanalyse Bygningsoptimering - revideret kommissorium godkendes

12.

 Salg af grund til privat daginstitution

13.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

14.

 Initiativretsforslag fra Enhedslisten, Konservative og Socialdemokratiet

15.

 Omkonstituering i Socialdemokratiet

16.

 Nyt kommissorium for Børnerådet

17.

 Greve Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen

18.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde

19.

 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 13.50 - Boliger ved Karlslunde Station

20.

 Frigivelse af tillægsbevilling til Krogårdsskolen og udskiftning af rørsektion

21.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019

    Til top