Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget (ophørt))

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget (ophørt)

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

16/11

  Oktober

12/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Lukkede bilag til åbne sager

2.

 Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2018

3.

 Trafiksikkerhedsplan 2018 - Godkendelse af proces for offentlig høring

4.

 Servicemål vedrørende byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 2018

5.

 Landzonetilladelse til udstykning af Hundige Strandvej 35-37

6.

 Vandområdeplan 2015-2021 - kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb

7.

 Vedtagelse af vandløbsregulativ for Møllebæk-systemet

8.

 Strøhusvej 20 - Landzonetilladelse til enfamiliehus med garage

9.

 Hundige Strandvej 192-196 - Dispensation til opsætning af mobilantenne

10.

 Rørhaven Boligø B - Dispensation fra lokalplan 13.37

11.

 Fornyet høring om dagligvarebutik m.m. på Greve Centervej 88-99 (Lokalplan nr. 14.48)

12.

 Den Musiske Skoles faciliteter

13.

 Ajourføring af delegationsplanen for Greve Kommune pr. 1. januar 2018

14.

 Potentialeplan for kulturarvskommuneprojektet

15.

 Lokale naturråd og Grønt Danmarkskort

16.

 Udbudsplan 2018

17.

 Første seks strategiske indsatser

18.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

19.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

20.

 Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2017

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Lukkede bilag til åbne sager

Lukket punkt

2.

 Valg af bygherrerådgiver - nye ældreboliger i Hundige Øst

3.

 Planprincipper for areal til nye ældreboliger i Hundige Øst

4.

 Dagligvarebutik ved Tune Parkvej, forslag til Lokalplan 15.22 og Kommuneplantillæg nr. 1

5.

 Solstien - Nedlæggelse af vejareal

6.

 Byggesagsgebyrer 2018

7.

 Godkendelse af udviklingsplanen for Hedeland

8.

 Rytterstien 4 - Orientering om ansøgning om dispensation fra lokalplan 15.06

9.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

10.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

11.

 Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2017

    Til top