Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 16/11 2/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 TrygFonden - Bo Trygt

3.

 Godkendelse af RBD 2021 for Beredskab 4K (Risikobaseret Dimensionering)

Lukket punkt

4.

 Fortroligt bilag til åben sag

Lukket punkt

5.

 Salg af Greve Main 39 - genudbud

Lukket punkt

6.

 Godkendelse af materiale til genudbud af hjemmeplejen

Lukket punkt

7.

 Optioner på kontrakt på strandrensningsydelser

Lukket punkt

8.

 Udbud af Indkøbsordning 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

Lukket punkt

9.

 Salg af Annas Hus

10.

 Budgetopfølgning 3 2020

11.

 Budgetopfølgning 3 2020 - Bevillinger

12.

 Tids-/procesplan for budgetstyring

13.

 Hundige Haveforening - Lejeniveau - bebyggelsesforhold og overnatning

14.

 Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

15.

 Projekt - Mindre fravær mere trivsel - for alle børn og unge i Greve Kommune

16.

 Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

17.

 Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

18.

 Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033

19.

 Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord

20.

 Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel

21.

 Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

22.

 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

23.

 Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

24.

 Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

25.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

26.

 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

27.

 Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021

28.

 Veje, broer og trafiksikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021

29.

 Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020

30.

 Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen

31.

 Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

32.

 Lokal godkendelse af eliteidrætselever på Greve Gymnasium

33.

 Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

34.

 Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

35.

 Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

36.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

37.

 Orientering om HovedMEDs beslutninger om medarbejdere, der bliver udsat for anklager

38.

 Budgetopfølgning 3 2020 - fagudvalg

39.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

40.

 Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Arealoverdragelse til Tunehallerne - opførelse af ny hal

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

3.

 Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Lukket punkt

4.

 Købsaftale Karlslunde Stationsgrund - Parkvej 33, 2690 Karlslunde

Lukket punkt

5.

 Genudbud af driftskontrakter vedr. Park- og Vej samt pleje af grønne arealer

Lukket punkt

6.

 Salg af grund ved Frydenhøj Allé, Hundige By, Kildebrønde, matikel 3bø

Lukket punkt

7.

 Tune Nordøst ApS erstatningskrav vedr. fund af dræn og drænstation

Lukket punkt

8.

 Hundige Camping - Forhandling - Godkendelse af kontrakt

Lukket punkt

9.

 Orientering om Overtaksationskommissionens kendelse

10.

 Greve Kommunes styrelsesvedtægt - første behandling

11.

 Endeligt regnskab 2019 Østsjællands Beredskab (ØSB)

12.

 Budget 2021-24 - Evaluering af budgetprocessen i 2020

13.

 Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

14.

 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

15.

 Selvforvaltningsaftale om driftstilskud 2021-2024 for Karlslundehallerne

16.

 Selvforvaltningsaftaler om driftstilskud 2021-2024 for Tune Idrætsforening og Tunehallerne

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

18.

 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning

19.

 Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

20.

 Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

21.

 Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

22.

 Byggesagsgebyrer 2021

23.

 Ny museumsbygning ved Mosede Fort

24.

 Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

    Til top