Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

18/11

  Oktober

21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Godkendelse af materiale til genudbud af hjemmeplejen

Lukket punkt

3.

 Udbud af Indkøbsordning 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

4.

 Borgermøde om nyt plejehjem i Tune

5.

 Tildeling af puljemidler efter Serviceloven til frivillige foreninger og organisationer 2021

6.

 Omfordeling af tilskud efter Serviceloven til pensionistaktiviteter i 2021

7.

 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

8.

 Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

9.

 Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

10.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

11.

 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

12.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

13.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

14.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

15.

 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2020 og 2021

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Frivillighedspris 2020 og afholdelse af Dialogmøde i 1. halvår 2021

3.

 Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

4.

 Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b

5.

 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

6.

 Anvendelse af midler fra Sundhedsfremmepuljen i 2020

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2020 og 2021

    Til top