Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

6/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Drift af Langagergård Plejecenter - Godkendelse af materiale til genudbud

Lukket punkt

3.

 Udbud af tøjvask 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

4.

 Kort oplæg om effektmålet om at flere ældre skal håndtere kroniske sygdomme

5.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om oplæg på udvalgsmøderne, første halvår 2021

6.

 Plan for udfasning af utidssvarende ældreboliger

7.

 Anvendelse af midler til ældre fra budgetforlig 2021

8.

 Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

9.

 Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem

10.

 Oprettelse af bestyrelser på plejecentrene

11.

 Budgetopfølgning 3 2020 - Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

13.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

14.

 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2021

15.

 Underskriftsark

    Til top