Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Plan- og Udviklingsudvalget)

Mødeoversigt: Plan- og Udviklingsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

17/11

  Oktober

20/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033

Lukket punkt

3.

 Salg af Annas Hus

Lukket punkt

4.

 Fortroligt bilag til åben sag

5.

 Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

6.

 Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord

7.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

9.

 Henvendelser til formanden

10.

 Orientering fra formanden / gensidig orientering

11.

 Plan- og Udviklingsudvalgets kalender 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

3.

 Ny museumsbygning ved Mosede Fort

4.

 Ikke-håndhævelse af servitut

Lukket punkt

5.

 Opfølgning på påbud

6.

 Orientering om nedsættelse af følgegruppe til detailhandelsanalyse

7.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

8.

 Henvendelser til formanden

9.

 Orientering fra formanden / gensidig orientering

10.

 Plan- og Udviklingsudvalgets kalender 2020

    Til top