Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om husstandsindsamling af de nye affaldsfraktioner

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Budgetanalyse om bygningsoptimering - oplæg om status og løsningsmuligheder

4.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om oplæg ifm. Effekt- og resultatmål i 2021

5.

 Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald

6.

 Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

7.

 Plan for udfasning af utidssvarende ældreboliger

8.

 Igangsættelse af helhedsplan for lastbilparkering i Greve Kommune

9.

 Budgetopfølgning 3 2020 - Teknik- og Miljøudvalget

10.

 Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.

Lukket punkt

11.

 Politianmeldelse - Ulovlig beboelse

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

13.

 Henvendelser til formanden

14.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

15.

 Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2021

16.

 Underskriftsark

    Til top