Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

19/11

  Oktober

22/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Optioner på kontrakt på strandrensningsydelser

Lukket punkt

3.

 Fortroligt bilag til åben sag

4.

 Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

5.

 Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

6.

 Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021

7.

 Veje, broer og trafiksikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021

8.

 Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020

9.

 Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen

10.

 Vandområdeplan 2021-2027 - godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i det kommende indsatsprogram

11.

 Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

12.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

13.

 I/S Strandparken - Regnskab 2019

14.

 I/S Strandparken - Budget 2021

15.

 I/S Hedeland - Regnskab 2019

16.

 I/S Hedeland - Budget 2021

17.

 Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

18.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

19.

 Henvendelser til formanden

20.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

21.

 Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde: Drøftelse af arbejdet med risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

2.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

3.

 Orientering om Overtaksationskommissionens kendelse

4.

 Vandområdeplan 2021-2027 - godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i det kommende indsatsprogram

5.

 Indvindingstilladelse - Mosede Kildeplads - Greve Vandværk

6.

 Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - gældende fra 1. januar 2021

7.

 Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2021

8.

 Byggesagsgebyrer 2021

9.

 Trafikbestilling 2021

10.

 Evaluering af strandrensningens depotpladser og adgangsveje

11.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

Lukket punkt

13.

 Henvendelser til formanden

14.

 Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

    Til top