Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

22/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

13/9 16/8

  Jun - Maj - Apr

31/5 3/5

  Mar - Feb - Jan

22/3 15/2 16/1 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budgetopfølgning 3 2018

3.

 Beslutning om fremtiden for SFO2 på Holmeagerskolen

4.

 Ændring af skolernes ferieplan 2019-2020 og nye ferieplaner frem til og med 2022-2023

5.

 Organisering af en sammenhængende ungeindsats

6.

 Deltidspladser i dagtilbud i forbindelse med barselsorlov mv.

7.

 Reviderede retningslinjer for godkendelse af private børnepassere og optagelsesregler vedr. ophør af privat pasning

8.

 Pædagogisk tilsyn på 0-6 års området

9.

 Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution

10.

 Børne- og Ungepolitik - Første udkast

11.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018

13.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018 og 2019

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud

3.

 Læringskrav i SFO - Ny lovgivning

4.

 Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

5.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

6.

 Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børneområdet

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Budget 2019

2.

 Temamøde om PPRs ydelser

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Scenarier for placering af klubtilbud på 4 skolematrikler

5.

 Midtvejsrapport om ProjektGIV - Et fælles behandlingstilbud til børn og unge

6.

 Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik

8.

 Budgetopfølgning 2 2018

9.

 Orientering om status på projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

10.

 Orientering om sundhedspleje til nyfødte

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Besøg af organisationen Danske Skoleelever

4.

 Orientering om ansøgningsprocedure for kombinationstilbud (dagtilbudsplads og fleksibel pasning)

5.

 Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova

6.

 Status på midler til inklusion på skolerne i Greve Kommune

7.

 Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

8.

 Status på forsøg med SFO2 på Holmeagerskolen

9.

 Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område

10.

 Fremtidige politikker

11.

 Mødedage i 2019 for Skole- og Børneudvalget

12.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

13.

 Huskeliste og meddelelser fra administrationen 2018

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

15.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ny formand

2.

 Sagsforløb i specialrådgivningssager

3.

 Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

4.

 Udvalgshandlingsplan - Skole- og Børneudvalget

5.

 Underretninger på børne- og ungeområdet

6.

 Fremadrettede socialtilsyn af Udviklingscenter Greve fra Socialtilsyn Øst

7.

 Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid

8.

 Godkendelse af valgfag i folkeskolen fra kommende skoleår

9.

 Daginstitutions-, SFO-, og Klub-prognose 2018

10.

 Den Gode Idé - Samarbejder mellem skoler og foreninger

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Meddelelser fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Strategiske målsætninger for Greve Kommune

2.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

3.

 Meddelelser fra administrationen 2018

4.

 Budgetopfølgning 1

5.

 Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 2018

6.

 Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-21

7.

 Økonomisk handleplan for Damagerskolen 2018

8.

 Høring i skolebestyrelserne om mobilpolitik

9.

 Orientering om forbedret indsats i forhold til ordblinde skoleelever i Greve Kommune

10.

 Den Digitale Skole, 1:1 skolen 2018 - 2020

11.

 Organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn m.fl.

12.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

13.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2017

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

2.

 Meddelelser fra administrationen 2018

3.

 Kvalitetsrapport 2016/2017 for Greve Kommunes folkeskoler

4.

 Ledelsesinformation - rapport med aktivitetstal og nøgletal

5.

 Orientering om budget 2019-2022

6.

 Budgetstyring marts 2018 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

7.

 Udvalgshandlingsplan - 2. drøftelse

8.

 Afgivelse af regnskab 2017 til revisionen

9.

 Andelen af tosprogede børn i de enkelte institutioner i Greve Nord

10.

 Morgen-SFO for 0.-3. klasse

11.

 Orientering om indskrivning til skoleåret 2018/19

12.

 Forslag om at flytte specialklasserækken på Damagerskolen til Bugtskolen

13.

 Beslutning om ændring af Greve Ungdomsskoles vedtægter

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

2.

 Meddelelser fra administrationen 2018

3.

 Udvalgshandlingsplan

4.

 Optagelse af projektmidler vedrørende fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

5.

 Status på Psykiatripolitikken

6.

 Kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge

7.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udbud af visiteret kørsel 2018

Lukket punkt

2.

 Unge i svømmehal

3.

 Servicelovens regler om forældrepålæg

4.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

5.

 Meddelelser fra administrationen 2018

6.

 Børnehuset Syd søger om at indføre frokostordning

7.

 Fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

8.

 Orientering om brug af tilbud under Tvind

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Skole- og Børneudvalgets sammensætning

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Mødedage 2018 for Skole- og Børneudvalget

    Til top