Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

22/3

  Februar

15/2

  Januar

16/1 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

2.

 Meddelelser fra administrationen 2018

3.

 Kvalitetsrapport 2016/2017 for Greve Kommunes folkeskoler

4.

 Ledelsesinformation - rapport med aktivitetstal og nøgletal

5.

 Orientering om budget 2019-2022

6.

 Budgetstyring marts 2018 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

7.

 Udvalgshandlingsplan - 2. drøftelse

8.

 Afgivelse af regnskab 2017 til revisionen

9.

 Andelen af tosprogede børn i de enkelte institutioner i Greve Nord

10.

 Morgen-SFO for 0.-3. klasse

11.

 Orientering om indskrivning til skoleåret 2018/19

12.

 Forslag om at flytte specialklasserækken på Damagerskolen til Bugtskolen

13.

 Beslutning om ændring af Greve Ungdomsskoles vedtægter

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

2.

 Meddelelser fra administrationen 2018

3.

 Udvalgshandlingsplan

4.

 Optagelse af projektmidler vedrørende fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

5.

 Status på Psykiatripolitikken

6.

 Kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge

7.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udbud af visiteret kørsel 2018

Lukket punkt

2.

 Unge i svømmehal

3.

 Servicelovens regler om forældrepålæg

4.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

5.

 Meddelelser fra administrationen 2018

6.

 Børnehuset Syd søger om at indføre frokostordning

7.

 Fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

8.

 Orientering om brug af tilbud under Tvind

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Skole- og Børneudvalgets sammensætning

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Mødedage 2018 for Skole- og Børneudvalget

    Til top