Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

31/5 3/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af ny formand

2.

 Sagsforløb i specialrådgivningssager

3.

 Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

4.

 Udvalgshandlingsplan - Skole- og Børneudvalget

5.

 Underretninger på børne- og ungeområdet

6.

 Fremadrettede socialtilsyn af Udviklingscenter Greve fra Socialtilsyn Øst

7.

 Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid

8.

 Godkendelse af valgfag i folkeskolen fra kommende skoleår

9.

 Daginstitutions-, SFO-, og Klub-prognose 2018

10.

 Den Gode Idé - Samarbejder mellem skoler og foreninger

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Meddelelser fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Strategiske målsætninger for Greve Kommune

2.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

3.

 Meddelelser fra administrationen 2018

4.

 Budgetopfølgning 1

5.

 Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 2018

6.

 Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-21

7.

 Økonomisk handleplan for Damagerskolen 2018

8.

 Høring i skolebestyrelserne om mobilpolitik

9.

 Orientering om forbedret indsats i forhold til ordblinde skoleelever i Greve Kommune

10.

 Den Digitale Skole, 1:1 skolen 2018 - 2020

11.

 Organisering af modtagelsestilbud til flygtningebørn m.fl.

12.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

13.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2017

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

    Til top