Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

13/9

  August

16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Strandskolen, renovering og tilbygning eller alternativt etablering af ny skole - oplæg til Budget 2019

2.

 Temamøde om PPRs ydelser

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Scenarier for placering af klubtilbud på 4 skolematrikler

5.

 Midtvejsrapport om ProjektGIV - Et fælles behandlingstilbud til børn og unge

6.

 Ændret organisering af omsorgstandplejen pr. 1. januar 2019

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik

8.

 Budgetopfølgning 2 2018

9.

 Orientering om status på projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

10.

 Orientering om sundhedspleje til nyfødte

11.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Besøg af organisationen Danske Skoleelever

4.

 Orientering om ansøgningsprocedure for kombinationstilbud (dagtilbudsplads og fleksibel pasning)

5.

 Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova

6.

 Status på midler til inklusion på skolerne i Greve Kommune

7.

 Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

8.

 Status på forsøg med SFO2 på Holmeagerskolen

9.

 Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område

10.

 Fremtidige politikker

11.

 Mødedage i 2019 for Skole- og Børneudvalget

12.

 Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2018

13.

 Huskeliste og meddelelser fra administrationen 2018

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

15.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

    Til top