Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

22/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budgetopfølgning 3 2018

3.

 Beslutning om fremtiden for SFO2 på Holmeagerskolen

4.

 Ændring af skolernes ferieplan 2019-2020 og nye ferieplaner frem til og med 2022-2023

5.

 Organisering af en sammenhængende ungeindsats

6.

 Deltidspladser i dagtilbud i forbindelse med barselsorlov mv.

7.

 Reviderede retningslinjer for godkendelse af private børnepassere og optagelsesregler vedr. ophør af privat pasning

8.

 Pædagogisk tilsyn på 0-6 års området

9.

 Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution

10.

 Børne- og Ungepolitik - Første udkast

11.

 Analyse af Greve Kommunes fritidstilbud for de 10-18 årige 2018

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018

13.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018 og 2019

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Udtrædelse af partnerskabsaftale med KL om kvalitet i dagtilbud

3.

 Læringskrav i SFO - Ny lovgivning

4.

 Høring af ny ressourcefordelingsmodel på almenskoleområdet

5.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

6.

 Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde - VIVEs analyse af børneområdet

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering 2018

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen 2018

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2018

    Til top