Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 21/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

16/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5

  Mar - Feb - Jan

28/3 28/2 31/1 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Forlængelse af forsøg med SFO2 på Holmeagerskolen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Vurdering af daginstitution på grund af tilsyn

3.

 Budgetopfølgning 3 2019

4.

 Justering af skoledistrikter ved skolestart

5.

 Elevers fravær fra undervisningen - særligt vedrørende 15 % ulovligt fravær

6.

 Afsluttende status på modelprojekt for traumatiserede flygtningefamilier

7.

 Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med FrivilligCenter Greve 2020-22

8.

 Udpegning af arbejdsmarkedets parter til bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve

9.

 Affaldsindsamlingsdag

10.

 Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål december 2019

11.

 Genberegning af takster for 2020

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

13.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

14.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019 og 2020

Lukket punkt

15.

 Fortroligt bilag til åben sag

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Ulovligt elevfravær i folkeskolen

3.

 Hedelyskolen, pavilloner - Frigivelse af anlægsbevilling

4.

 Mosedeskolen, om- og tilbygning 2019 - Godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling

5.

 Tune Skole, Højen - Frigivelse af anlægsbevilling

6.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019 og 2020

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Temamøde om det specialiserede børne- og ungeområde

3.

 Budgetopfølgning 2 2019

4.

 Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

5.

 Idrætsklasser i Greve Kommune

6.

 Arbejdet med politikker - oversigt over indsatser

7.

 Skole- og Børneudvalgets mødekalender for 2020

8.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

9.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

10.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg

3.

 Videreførelse af ProjektGIV - behandlingstilbud til børn og unge

4.

 Status på projektet "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR"

5.

 Ny staldbygning på Klub Brogården

6.

 Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Temamøde om Den Musiske Skole i Greve og Greve Ungdomsskole

3.

 Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

4.

 Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

5.

 Idrætsklasser i Greve Kommune

6.

 Nye vedtægter for Greve Ungdomsskole

7.

 Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 og 2019 - Frigivelse af anlægsbevilling

8.

 Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortroligt bilag til åben sag

3.

 Temamøde om skoleområdet

4.

 Budgetopfølgning 1 2019

5.

 Reviderede optagelsesregler for 0-5 årige i dagtilbud

6.

 Orientering om den styrkede pædagogiske læreplan og tilsagn om puljemidler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

7.

 Orientering om obligatoriske valgfag for 7.-8. klasse

8.

 Holmeagerskolen SFO2 - Mulighed for afskærmning

9.

 Daginstitutions-, SFO- og Klubprognose 2019

10.

 Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

11.

 Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

12.

 Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

13.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

14.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

15.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Temamøde om behandling af klagesager i Center for Børn & Familier

3.

 Klagesager i Center for Børn & Familier, Specialrådgivningen

4.

 Vilkår for driftsgaranti stillet af Lundegårdens Frie Børnehave

5.

 Tilsagn om 1 årigt praksiskonsulentforløb på dagtilbudsområdet

6.

 Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022

7.

 Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen

8.

 Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

9.

 Ændring af delegationsplan for Greve Byråd

10.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

11.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

12.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortrolige bilag til åbne sager

3.

 Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 - Handleplaner til godkendelse

4.

 Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

5.

 Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

6.

 Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

7.

 Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

8.

 Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Samlesag Anlægsregnskaber 2018

3.

 Budgetopfølgning 0 2019

4.

 Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

5.

 Vikardækning på folkeskolerne i Greve Kommune - Orientering om principper

6.

 Generel orientering om elevfravær på Greve Kommunes folkeskoler

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik - 2. udkast

8.

 Prioritering af effektmål 2019

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Jerismosevej 95 - Ombygning til en samlet daginstitution

3.

 Forslag til ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

4.

 Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

5.

 Trafikforhold omkring skoler - Evaluering 1 år efter udførelse

6.

 Orientering om takster 2019

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

    Til top