Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3

  Februar

28/2

  Januar

31/1 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Temamøde om behandling af klagesager i Center for Børn & Familier

3.

 Klagesager i Center for Børn & Familier, Specialrådgivningen

4.

 Vilkår for driftsgaranti stillet af Lundegårdens Frie Børnehave

5.

 Tilsagn om 1 årigt praksiskonsulentforløb på dagtilbudsområdet

6.

 Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022

7.

 Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen

8.

 Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

9.

 Ændring af delegationsplan for Greve Byråd

10.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

11.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

12.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortrolige bilag til åbne sager

3.

 Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 - Handleplaner til godkendelse

4.

 Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

5.

 Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

6.

 Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

7.

 Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

8.

 Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Samlesag Anlægsregnskaber 2018

3.

 Budgetopfølgning 0 2019

4.

 Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

5.

 Vikardækning på folkeskolerne i Greve Kommune - Orientering om principper

6.

 Generel orientering om elevfravær på Greve Kommunes folkeskoler

7.

 Ny Børne- og Ungepolitik - 2. udkast

8.

 Prioritering af effektmål 2019

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Jerismosevej 95 - Ombygning til en samlet daginstitution

3.

 Forslag til ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

4.

 Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

5.

 Trafikforhold omkring skoler - Evaluering 1 år efter udførelse

6.

 Orientering om takster 2019

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

    Til top