Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

2/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Temamøde om Den Musiske Skole i Greve og Greve Ungdomsskole

3.

 Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

4.

 Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

5.

 Idrætsklasser i Greve Kommune

6.

 Nye vedtægter for Greve Ungdomsskole

7.

 Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 og 2019 - Frigivelse af anlægsbevilling

8.

 Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortroligt bilag til åben sag

3.

 Temamøde om skoleområdet

4.

 Budgetopfølgning 1 2019

5.

 Reviderede optagelsesregler for 0-5 årige i dagtilbud

6.

 Orientering om den styrkede pædagogiske læreplan og tilsagn om puljemidler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

7.

 Orientering om obligatoriske valgfag for 7.-8. klasse

8.

 Holmeagerskolen SFO2 - Mulighed for afskærmning

9.

 Daginstitutions-, SFO- og Klubprognose 2019

10.

 Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

11.

 Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

12.

 Fordeling af puljen 'Den Gode Idé' 2019

13.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

14.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

15.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

    Til top