Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 19/11 22/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 27/8

  Jun - Maj - Apr

18/6 28/5 30/4 21/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 27/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kommunernes topmødeerklæring 2021

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Beslutning om det videre arbejde med klubber

3.

 Skolepulje fra budgetforlig 2020 til materialer, lejrskoler med videre

4.

 Budget 2021-24 - Godkendelse af takster for 2021

5.

 Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel

6.

 Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

7.

 Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

8.

 Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022

9.

 Skole- og Børneudvalget, kalender med møder i Skole- og Børnerådet 2021

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

Lukket punkt

11.

 Henvendelser til formanden

12.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Præsentation af dagtilbudsområdets arbejde i praksis

4.

 Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

5.

 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning

6.

 Afrapportering af de årlige sommerferieaktiviteter

7.

 Evaluering af ekstra sommerferieaktiviteter

8.

 Nye godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2020

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Mulige scenarier for Tune Skole - Højen og Lunden

4.

 Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

5.

 Sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjemmetræning af børn

6.

 Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2019

7.

 Nyt kommissorium for Børnerådet

8.

 Tandplejens årsrapport 2019

9.

 Greve Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen

10.

 Justering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Greve Kommune

11.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Fortroligt bilag til åben sag

3.

 Lokaleudfordringer på skolerne med praktisk-musiske fag i folkeskolen fra august 2020

4.

 Den fremtidige opgavehåndtering af familierådgivningen

5.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

6.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

7.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Principper for indhold og placering af klub- og fritidstilbud for 10-18 årige

3.

 Placering af ny daginstitution i Hundige Øst

4.

 Øgede normeringer i daginstitutioner

5.

 Idrætsfaciliteter på Strandskolen

6.

 Projektmidler til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle"

7.

 Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål august 2020

8.

 Den politiske mødekalender for 2021

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Lukket punkt

12.

 Fortroligt bilag til åben sag

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

3.

 Daginstitutions-, SFO- og Klubprognose 2020

4.

 Midlertidig overenskomst med dagbehandlingsskolen Sputnik

5.

 Status på projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR"

6.

 Kriterier til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Udmøntning af budgetbeslutning

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

4.

 Høring om nyt kommissorium for Børnerådet

5.

 Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

6.

 Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

7.

 Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

8.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

9.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

10.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialdemokratiets forslag om fritagelse for forældrebetaling

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Ændring af det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

3.

 Kvalitetsrapport 2018/19 for Greve Kommunes skolevæsen

4.

 Afsluttende evaluering af ProjektGIV

5.

 Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

6.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

7.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

8.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

4.

 Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

5.

 Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

6.

 Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

7.

 Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

8.

 Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning

9.

 Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020

10.

 Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

11.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status på opsigelse af driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehuset Syd

3.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

4.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

5.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

    Til top