Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3

  Februar

27/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Ændring af det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

3.

 Kvalitetsrapport 2018/19 for Greve Kommunes skolevæsen

4.

 Afsluttende evaluering af ProjektGIV

5.

 Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

6.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

7.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

8.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

4.

 Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

5.

 Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

6.

 Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

7.

 Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

8.

 Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning

9.

 Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020

10.

 Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

11.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

12.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

13.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status på opsigelse af driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehuset Syd

3.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

4.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

5.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

    Til top