Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Skole- og Børneudvalget)

Mødeoversigt: Skole- og Børneudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

18/6

  Maj

28/5

  April

30/4 21/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Principper for indhold og placering af klub- og fritidstilbud for 10-18 årige

3.

 Placering af ny daginstitution i Hundige Øst

4.

 Øgede normeringer i daginstitutioner

5.

 Idrætsfaciliteter på Strandskolen

6.

 Projektmidler til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle"

7.

 Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål august 2020

8.

 Den politiske mødekalender for 2021

9.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

10.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

11.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Lukket punkt

12.

 Fortroligt bilag til åben sag

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2021-24 - Status på nye effektiviseringsforslag

3.

 Daginstitutions-, SFO- og Klubprognose 2020

4.

 Midlertidig overenskomst med dagbehandlingsskolen Sputnik

5.

 Status på projekt "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR"

6.

 Kriterier til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Udmøntning af budgetbeslutning

7.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

8.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

9.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

2.

 Henvendelser til formanden

3.

 Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

4.

 Høring om nyt kommissorium for Børnerådet

5.

 Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

6.

 Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

7.

 Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

8.

 Orientering fra formanden/gensidig orientering

9.

 Huskeliste og orientering fra administrationen

10.

 Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialdemokratiets forslag om fritagelse for forældrebetaling

    Til top