Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Integrationsudvalgets midler for 2013

3.

 Integrationsudvalgets fordeling af § 18 midler 2013

4.

 Ansøgning til Integrationsudvalget - POA projekt

5.

 Ansøgning om overførsel af tidligere tildelte støttemidler til Efterskoleprojektet i år 2013

6.

 Midlertidigt tilskud til lokaler til Kalundborg Flygtninge Netværk

7.

 Integrationsrådets repræsentanter i Integrationsudvalget

8.

 Godkendelse af mødekalender 2013

9.

 Orientering om Repatrieringsprojekt

10.

 Orientering om "Plads til mangfoldighed"

11.

 Gensidig orientering


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top