Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Status på mål i Beskæftigelsesplan 2012

3.

 Godkendt Beskæftigelsesplan 2013

4.

 Regnskab for LBR's bevilling 2012

5.

 Evaluering af LBR-projekter 2012

6.

 Bevilling og budget 2013

7.

 Ansøgninger til LBR 2013

8.

 Status på virksomhedspraktikpladser

9.

 Årshjul for Beskæftigelsesplan 2014 og Resultatrevision 2012

10.

 Orientering om implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

11.

 Orientering om akutindsatsen

12.

 Orientering om etablering af nytteaktivering i kommunale institutioner

13.

 Orientering om projekter og særlige indsatser i jobcentret

14.

 Gensidig orientering

15.

 Orientering fra Jobcenter Kalundborg


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top