Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Danske Ældreråds formands- og næstformandsmøder

8.

 Henvendelse fra Nis. J. Vind Larsen om busdrift og trafikfølgegruppen

9.

 "Projekt "Sænkede kantsten"

10.

 Dialogmøder med formanden for teknik- og miljøudvalget

11.

 Opbakning til Madservice

12.

 Indbydelse til cafémøder om forebyggende hjemmebesøg

13.

 Ældrefest 2015

14.

 Udpegning af ældrerådsrepræsentanter til plejecentrene

15.

 Ældrerådets deltagelse i kurser, eksterne møder, konferencer m.m.

16.

 Ældrerådets mødeplan 2015

17.

 Ældrerådets indsatsområder i indeværende valgperiode 2014- 2017

18.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top