Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

5.

 Meddelelser fra sekretariatet

6.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

7.

 Dialogmøder med formanden for teknik- og miljøudvalget

8.

 Anvendelse af ældremiliarden 2015

9.

 Udmøntning af budgetaftalen

10.

 Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

11.

 Danske Ældreråds mailservice 9, oktober 2014

12.

 Danske Ældreråds mailservice 10, 2014

13.

 Valg til Danske Ældreråds bestyrelse

14.

 Dialog- og temamøde om patient- og brugerinddragelse ifm den nye sundhedsaftale

15.

 Underlægningsmusik i DR's TV-udsendelser

16.

 Kollektiv trafik - busdrift mellem Havnsø og Jyderup

17.

 Vurdering af de afholdte café-møder for nye +75 årige

18.

 Forretningsgang for behandling af tilsynsrapporter vedrørende plejecentre

19.

 Danske Ældreråds temadag om kvalitetsstandarder

20.

 Ældrerådets tilbagemeldinger fra deltagelse i kurser og konferencer

21.

 Ældrerådets budget 2014, forbrugsoversigt pr. 18. november 2014

22.

 Indkøb af iPads til ældrerådets medlemmer

23.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top