Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra medlemmerne

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

6.

 Meddelelser fra kontaktpersonerne

7.

 Meddelelser fra sekretariatet

8.

 Meddelelser fra regionsældrerådet

9.

 Embedslægetilsyn Nyvangsparken juli 2014

10.

 Embedslægetilsyn Rørmosecentret juli 2014

11.

 Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

12.

 Fokus på Kerneopgaverne i ældreplejen

13.

 Prøvespisning hos Madservice

14.

 Styrkelse af trafikfølgegruppen

15.

 Mobil blodprøvetagning

16.

 Hjemmeside for Ældrerådet

17.

 Danske Ældreråds mailservice 10, 2014

18.

 Formidling til borger fra Ældrerådet og omvendt

19.

 Møder med kommunalbestyrelsens gruppeformænd

20.

 Ældrerådets årsberetning 2014

21.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top