Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om arbejdet i projekt Problem orienteret arbejde

3.

 Beslutning om fordeling af § 18 midler på integrationsområdet 2017

4.

 Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

5.

 Forslag til mødeplan 2017

6.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top