Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering v/ Tryghed og Trivsel

3.

 Indstilling af stedfortræder til Integrationsrådet

4.

 Opfølgning på arbejdsgruppemøde

5.

 Gensidig orientering

6.

 Punkter til næste møde

    Til top