Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Indstilling af stedfortræder til Integrationsrådet

3.

 Indstilling af nyt medlem af Integrationsrådet

4.

 Opfølgning på arbejdsgruppemøde

5.

 Gensidig orientering

6.

 Punkter til næste møde

    Til top