Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Præsentation af ny arbejdsmarkedschef

3.

 Høring af udkast til Integrationspolitik 2018-2021

4.

 Indstilling til fordeling af § 18 midler 2019

5.

 Drøftelse af temamøde i maj 2019

6.

 Beslutning af mødeplan for 2019

7.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top