Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. november Teknik- og Milljøudvalget 2018

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2019

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til forbindelser mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj

5.

 Beslutning om anlægsbevilling til asfaltvedligeholdelse i landområder i 2019

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2019

7.

 Beslutning om anlægsbevilling til brovedligeholdelse 2019

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til vejafvanding 2019

9.

 Beslutning om anlægsbevilling til forureningsundersøgelse og mulig oprensning af Lykkebakken 18, 4400 Kalundborg

Lukket punkt

10.

 Beslutning om nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold i bolig

11.

 Beslutning om høring af vandplaner

12.

 Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 571 og Kommuneplantillæg nr. 2 for erhvervsområde ved Hallas Allé Nord

13.

 Beslutning om at godkende udkast til "Strategisk Helhedsplan for Kalundborg bymidte" (Projekt Hovedbyer på forkant)

14.

 Drøftelse af screeningsmetode i forbindelse med trafiksikkerhedsindsatsen

15.

 Orientering om status for processen vedr. Udviklingsplan for Havnsø

Lukket punkt

16.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

17.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

18.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

19.

 Gensidig orientering


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top