Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Milljøudvalget 2018 pr. 31. december 2018

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til vejadgang til Hyldens Kvarter i Høng

4.

 Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedsindsatsen i 2019

5.

 Beslutning om anlægsbevilling til vejvedligeholdelse i byområder 2019

6.

 Beslutning om anlægsbevilling til Infrastrukturplan for Kalundborg By

7.

 Beslutning om prioritering af anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2019

8.

 Høringssvar til VVM-redegørelsen for Kystnære vindmøller i Jammerland Bugt

9.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Strategisk helhedsplan for Kalundborg Bymidte - Hovedbyer på forkant

10.

 Beslutning om at igangsætte lokalplan for erhvervsvirksomhed - erhvervsområde Gørlev syd

11.

 Beslutning om strande med Blå flag og Badepunkt

12.

 Drøftelse af proces forud for valg af linjeføring ved stiforbindelsen til Røsnæs

Lukket punkt

13.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 302,3 KB)

Lukket punkt

14.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 376,7 KB)

15.

 Forslag fra Enhedslisten - Drøftelse af spildevandsrensning

16.

 Forslag fra Enhedslisten - Drøftelse af henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund

17.

 Gensidig orientering


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top