Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af Mangfoldighedskonference i 2019

3.

 Drøftelse af evt. samarbejde med Dialogkorpset

4.

 Drøftelse af arrangement for børn og familier

5.

 Drøftelse af deltagelse i BEVÆG 2019

6.

 Gensidig orientering

7.

 Punkter til næste møde

    Til top