Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Opfølgning på tilmeldinger i grundforløb i forbindelse med samarbejdsaftale med ZBC

4.

 Orientering - Sundhedstjek af anbragte børn i skoleåret 2019-2020

5.

 Orientering - Evaluering af projekt Geriatrisk Team i Nordvestsjælland

6.

 Orientering - Fællesmodel for tværsektionelt samarbejde mellem sygehusene og kommunerne om de svage ældre

7.

 Beslutning - Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top