Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv. Opfølgning på handleplan: Kvalificerede medarbejdere

3.

 Drøftelse - Temamøde: Demenshandleplan

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

6.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top