Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv - Opfølgning på handleplan for samvær og sociale relationer

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning af kriterier og prioriteringer for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

5.

 Beslutning - Demenshandleplan 2020

6.

 Beslutning - Udskydelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

7.

 Beslutning - Forebyggelsesdagen 2020

8.

 Beslutning - Mobil blodprøvetagning

9.

 Beslutning - Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng.

10.

 Beslutning - Kompetenceudviklingsstrategi

11.

 Beslutning - Høringssvar. Praksisplan for fysioterapi

12.

 Meddelelser

13.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top