Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering - Opfølgning på handleplan for aktivitet og bevægelse

3.

 Budgetopfølgning 31. august 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering - opfølgning og evaluering af E-hospital

5.

 Beslutning - Kompetenceudvikling - pleje og praktisk hjælp (efter høring)

6.

 Beslutning af mødeplan for 2021

7.

 Orientering - Projekt "safehouse"

8.

 Beslutning - Permanente besøgsløsninger i plejehjem

9.

 Meddelelser

10.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top