Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Dagsorden

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning vedrørende mødedatoer i 2021

3.

 Orientering om prioriterede trafiksikkerhedsprojekter i 2020 og 2021

4.

 Drøftelse af hastighed på veje i åbent land

5.

 Orientering fra repræsentanter i Dialogforum for Færdselssikkerhed

6.

 Gensidig orientering

    Til top