Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning 30. september 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Orientering - Disponering af puljemidler

4.

 Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

5.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

6.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

7.

 Orientering - Ansøgning om puljemidler - Rehabiliteringsprojekt §83

8.

 Meddelelser

9.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top