Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Gensidig orientering bordet rundt

3.

 Indstilling til fordeling af §18 midler på integrationsområdet 2021

4.

 Forslag til mødeplan 2021

5.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top