Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning - Kulturpakker for ældre

3.

 Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

6.

 Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

7.

 Kommissorium for arbejdsgruppe om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

8.

 Sklerose - høringssvar

9.

 Orientering - Mobil blodprøvetagning

10.

 Orientering - Morgenmadspatruljen

11.

 Meddelelser

12.

 Underskriftsark


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top