Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Dagsorden

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Status på byggeriet og eventuelle udeståender

3.

 Status på 'Åbent hus' i uge 42 og efter faciliteten er taget i brug

4.

 Evaluering - Kultur- og Bevægelsespark Høng

5.

 Orientering om projektøkonomien og forventet anlægsregnskab

6.

 Beslutning om nedlæggelse af den politiske styregruppe for Kultur- og Bevægelsespark Høng

7.

 Meddelelser

8.

 Underskriftsark

    Til top